DTCLCông nghệ

Chi tiết bản cập nhật ĐTCL mùa 10 phiên bản 13.24b

Phiên bản 13.24b ĐTCL mùa 10 là bản vá được Riot cấp tốc tung ra ngay sau giải Las Vegas Open nhằm cân bằng lại meta với một số cập nhật liên quan đến trang bị và lõi nâng cấp. Ngoài ra, một số tướng và tộc hệ cũng đã được tăng sức mạnh nhẹ.

Cập nhật DTCL mùa 10 phiên bản 13.24b

Thay đổi về tộc hệ

Tai To Mặt Lớn: SMCK cơ bản tăng ở mốc 4 và 6: từ 15/25 >18/30%

Đấu Sĩ: Máu cộng thêm tăng ở mốc 6: từ 85 > 90%

EDM

 • Sát thương cơ bản của kỹ năng tăng ở mốc 3, 4, 5: từ 90/100/120 > 100/110/125%
 • Tần số của Jax giảm còn 7s
 • Tần số của Zed giảm còn 7s

Siêu Quẩy: Tốc độ đánh cộng thêm tăng ở mốc 4 và 6: từ 30/50 > 40/60%

Liên Xạ: Tốc độ đánh mỗi cộng dồn tăng ở mốc 4 và 6: từ 7/12 > 8/14%

Thuật Sư: SMPT cộng thêm mỗi lần tung chiêu tăng ở mốc 5 và 7: từ 1/2 > 2/3

Thay đổi về tướng

Tướng 1 vàng

 • Vi: Mana thay đổi thành 40/70, giáp và kháng phép cơ bản tăng lên thành 45
 • Yasuo: Máu cơ bản tăng lên lên thành 650 và tỉ lệ SMCK của kỹ năng tăng lên thành 300%
 • Gragas: Sát thương kỹ năng tăng ở mọi cấp sao: từ 150/225/350 > 160/240/360

Tướng 2 vàng

 • Kayle: Sát thương mỗi đòn đánh tăng ở mọi cấp sao: từ 30/45/70 > 35/50/75 và sát thương kết liễu tăng lên thành 10/315/475
 • Twitch: Giáp và kháng phép cơ bản tăng lên thành 25, sát thương kỹ năng tăng lên thành 225%

Tướng 4 vàng

 • Poppy: SMCK kỹ năng tăng ở mọi cấp sao: từ 240/240/500 > 260/260/525%
 • Zac: Máu cơ bản tăng lên thành 1100 và mana thay đổi thành 60/130

Tướng 5 vàng

 • Sona: Tốc độ đánh tăng thêm với mỗi đòn đánh giảm ở cấp 1 và 2: từ 90/135 > 75/115

Thay đổi về hiệu ứng Siêu Sao

Tướng 1 vàng

 • Nami: SMPT nhận thêm tăng thành 25
 • Olaf: Máu nhận thêm tăng thành 150
 • Vi: SMCK nhận thêm tăng thành 20%
 • Gragas: Giảm sát thương nhận thêm tăng thành 10%
 • Pantheon: Máu nhận thêm tăng thành 250

Tướng 3 vàng

 • Riven: Máu nhận thêm tăng thành 200

Tướng 4 vàng

 • Blitzcrank: Máu nhận thêm tăng thành 200
 • Poppy: Máu nhận thêm tăng thành 200 và tốc độ đánh cộng thêm tăng thành 15%
 • Thresh: Máu nhận thêm tăng thành 250

Tướng 5 vàng

 • Qiyana: SMCK với mỗi bản sao giảm còn 2%
 • Ziggs: Giảm mana tăng lên 15

Thay đổi về trang bị

 • Bùa Xanh Bùa Xanh: Khuếch đại sát thương với mỗi điểm hạ gục giảm từ 15 > 10%
 • Thú Tượng Thạch Giáp Thú Tượng Thạch Giáp: Giáp và kháng phép cơ bản tăng thành 35
 • Bùa đỏ Bùa Đỏ: Tốc độ đánh cơ bản giảm 40%
 • Bão Tố Runaan Cuồng Cung Runaan: SMCK cơ bản tăng thành 25%
 • Ngọn Giáo Shojin Ngọn Giáo Shojin: SMCK và SMPT cơ bản giảm xuống 20
 • Bùa Xanh Mát Lành Bùa Xanh Mát Lành: Khuếch đại 60% SMCK và SMPT với mỗi điểm hạ gục tăng thành 20%

Thay đổi về Nâng cấp

Cắt Bớt Chi Phí: EXP giảm từ 4 > 3

Ma Cà Rồng I: Máu cộng thêm với mỗi 5 Máu đã mất: 4 > 2

Trên Đà Phát Triển: Vàng tăng từ 2 > 3, số lượt roll cộng thêm tăng từ 2 > 3

Văn Bia Cảm Hứng: Lá chắn giảm từ 30% > 25%

Hình Nộm: Giáp và kháng phép giảm từ 40 > 30

Những Người Bạn Nhỏ: Máu cộng thêm giảm từ 100 > 90, tốc độ đánh cộng thêm giảm từ 10 > 9%

Hào Nhoáng: Máu cộng thêm với mỗi trang bị 100 > 80

To Hơn Nữa: Tỷ lệ tăng từ 65% > 75%

Toàn Sao Là Sao: Vàng tăng từ 1 > 5

Lợi Nhuận Thấp: Vàng cố định tăng từ 2 > 3

Quá Lớn Để Sụp Đổ: Sát thương tăng từ 30% > 40%, thời gian phát nổ giảm từ 20 giây > 15 giây

Đám Đông: Máu giảm từ 85 > 80

Hỗ Trợ Tại Chỗ III: Không được phép mang Ngọc Quá Khổ

Hỗ Trợ Tại Chỗ II: Không được phép mang Ngọc Quá Khổ

Cập nhật DTCL mùa 10 phiên bản 13.24

Thay đổi về tộc hệ

8-bit

 • % SMCK mỗi cộng dồn tăng ở mọi cấp: từ 3,5/6/10% > 4,5/7,4/12% 
 • Điểm Sát thương giảm: từ 456,789 > 345,678

Đồng Quê

 • % Tốc Đánh mốc 3 giảm: từ 20% > 15%
 • % Hút máu toàn phần mốc 5 giảm: từ 20% > 15%

Đấu Sĩ: % Máu tối đa mốc 4 và 8 tăng: từ 40/80% > 45/85%

Cuồng Nhiệt: Sát thương gây thêm giảm: từ 70% > 60%

Đao Phủ: Tỉ lệ chí mạng ở mốc 2 và 4 giảm: từ 15/30% > 5/25%

Jazz

 • % Máu giảm ở mọi cấp: từ 2/3/4% > 1,5/2/3%
 • % Sát thương giảm ở mọi cấp: 1/2/3% > 1/1,5/2%

Hộ Pháp: % Giá trị lá chắn tăng ở mọi cấp: 20/50/70% > 25/40/80%

Thay đổi về tướng

Tướng 1 vàng

Annie: Trang bị Fan Cứng đổi từ Ngọn Giáo Shojin thành: Găng Bảo Thạch

K’Sante 

 • % SMCK tăng: từ 525% > 600% SMCK
 • Năng lượng tổng giảm: từ 60 > 40 mana

Kennen

 • Hiệu ứng Siêu Sao: % Máu tối đa giảm từ 4% > 2%
 • Sức mạnh kỹ năng giảm ở mọi cấp sao: từ 160/240/360 > 145/215/325

Yasuo: % SMCK tăng: từ 275% > 290% SMCK

Tướng 2 vàng 

Aphelios

 • Năng lượng tổng giảm: từ 135 > 120 mana
 • Kỹ năng đã được chỉnh lại hiệu ứng 

Bard: Hiệu ứng Siêu Sao: Sát thương nốt nhạc giảm ở mọi cấp sao từ 95/140/215 > 85/125/190

Katarina

 • Hiệu ứng Siêu Sao: Máu cộng thêm giảm từ 200 > 150
 • Sát thương cộng thêm lần nảy cuối giảm: từ 45% > 25% 

Kayle: Hiệu ứng Siêu Sao: đổi từ +25% SMCK sang +25% Tốc đánh

Tướng 3 vàng 

Miss Fortune: Hiệu ứng Siêu Sao: % SMCK cộng thêm giảm từ 25% > 20% SMCK

Riven: Sửa lại kỹ năng: Gây ST lên kẻ địch > Gây ST lên mục tiêu và kẻ địch của cô ấy.

Samira: Hiệu ứng Siêu Sao: % SMCK cộng thêm giảm từ 15% > 5% SMCK

Sett: Giảm sức mạnh kỹ năng: từ +250 Máu ở 50% Máu > +150 Máu ở 50% Máu

Yone

 • % SMCK kỹ năng tăng ở mọi cấp: 200/200/205 > 210/210/215 SMCK
 • Máu cơ bản tăng từ: 750 > 800

Tướng 4 vàng

Ahri

 • Sát thương mốc 3 sao giảm: từ 1500 > 820
 • Sát thương cường hóa mốc 3 sao giảm: từ 2400 > 1440
 • Ahri 3 sao giờ sẽ hôn gió 2 lần

Akali

 • % SMCK mỗi đợt ở mọi cấp tăng: từ 250/250/500% > 275/275/550% SMCK
 • Tốc độ đánh cơ bản tăng: từ 0.85 > 0.9

Caitlyn: % SMCK kỹ năng ở mọi cấp tăng: từ 375/375/750% > 390/390/800% SMCK

Ezreal

 • % SMCK kỹ năng ở mọi cấp tăng: từ 330/330/660% > 350/350/700% SMCK
 • Tốc độ đánh cơ bản tăng: từ 0.8 > 0.85

Viego: % SMCK kỹ năng ở mọi cấp tăng: từ 150/150/300% > 165/165/330% SMCK

Zac

 • Hiệu ứng Siêu Sao:
 • Máu cộng thêm tăng: từ 150 > 200 máu
 • SMPT cộng thêm tăng: từ 10 > 15 AP

Zed: % SMCK của phân thân ở mọi cấp tăng: từ 175/175/350% > 185/185/370%

Tướng 5 vàng

Kayn

 • % Sức mạnh kỹ năng ở cấp 1 và 2 tăng: từ 380/575 > 400/600
 • Tốc độ đánh cơ bản tăng: từ 0.85 > 0.95

Ziggs

 • Hiệu ứng Siêu Sao: Giảm mana tối đa giảm: từ 10 > 5 mana
 • Sát thương Tán Xạ ở cấp 1 và 2 giảm: từ 70/105 > 60/95
 • Năng lượng tổng tăng: từ 70 > 75 mana

Thay đổi về Nâng Cấp

Trang Bị Đầy Đủ: Nhận 1 mảnh trang bị đổi thành: Nhận 2 vàng

Mầm Bệnh: Sau mỗi 5s đổi thành: Sau mỗi 5s hoặc hy sinh

Thanh Lý Toàn Bộ: 8 lượt roll tiếp theo sẽ miễn phí đổi thành: 8 lượt roll vòng này sẽ miễn phí

Binh Đoàn Bất Tận: Máu tối đa giảm: từ 15% > 20%

Thích Mở Rộng: Mới: Giờ nhận thêm 8 vàng

Giao Kèo Hỏa Ngục: Vàng nhận thêm tăng: từ 75 lên 90

Sống Vì Hiểm Nguy: Đòn đánh Thánh Ra Dẻ gây thêm % ST tăng: từ 30% > 40%

Đốt Cháy Giai Đoạn: Khi lên 9 nhận thêm 90 XP đổi thành: Khi lên 9 nhận thêm 50 XP và 10 vàng

Quy Phục Đấu Trường: Chỉ số nhận thêm tăng: từ 3% > 5%

Trẻ, Khỏe, Tự Do: Vàng nhận thêm giảm: từ 3 > 2 vàng

Tăng Dần Nhịp Điệu: Giờ sẽ cho ngay 3 cộng dồn khởi đầu

Nhạc Jazz Đó Cưng

 • Nhận thêm chỉ số dựa trên Tộc/Hệ được kích hoạt:
 • 3 Tộc/Hệ được kích hoạt: 40% Máu tối đa giảm còn 20% Máu tối đa
 • 5 Tộc/Hệ được kích hoạt: 3% Tốc đánh giảm còn 2% Tốc đánh

Các lỗi được chỉnh sửa trong ĐTCL 13.24

 • Sửa lỗi khi Illaoi đôi lúc sẽ triệu hồi 2 Xúc Tu thay vì 1.
 • Lõi Lập Đội I sẽ cho 2 tướng 3 vàng.
 • Akali sẽ lên cấp sao đúng khi hết chỗ trong hàng chờ tướng.
 • Cổng dịch chuyển Đến Lúc Trình Diễn sẽ xuất hiện trong chế độ Xúc Xắc Điên Cuồng.
 • Cổng dịch chuyển Trang Bị Ánh Sáng sẽ hiển thị đúng số round trong chế độ Xúc Xắc Điên Cuồng.
 • Kiếm Của Tay Bạc và Cánh Tay Kim Cương sẽ xuất hiện trong danh sách trang bị Cổ Vật và cũng sẽ nhận hiệu ứng của Trang Bị Pandora.
 • Qiyana sẽ không cho các tướng khác trang bị thứ tư nữa.
 • Sân khấu của K/DA sẽ không thay đổi khi kích hoạt Động Lực Cuối Cùng.
 • Lõi Những Người Bạn Nhỏ sẽ áp dụng hiệu ứng lên Akali True Damage.
 • Nhà Tài Phiệt, Nước Đi Liều Lĩnh và Khổng Lồ Tí Hon+ bị xóa trong chế độ Cặp Đôi Hoàn Hảo.
 • Kiếm Của Tay Bạc sẽ hoạt động đúng trong chế độ Xúc Xắc Điên Cuồng.
 • Nam Châm Gỡ Đồ sử dụng lên tướng không có trang bị sẽ nảy ra mà không bị mất đi.
 • Máu tối đa cộng thêm của Sett Siêu Sao sẽ cộng đúng như cơ chế.
 • Các Poro nhí trong chưởng lực Poro sẽ không biến mất khi người chơi phóng to.
 • Thanh máu của người chơi sẽ không chặn Chibi Kai’Sa khi thực hiện CTRL + 2 và CTRL + 4.
 • Âm thanh hiệu ứng Angry Mark khi CTRL + 2 sẽ hiển thị đúng.
 • Lõi Thanh Lý Toàn Bộ sẽ không bán Sách Chọn Ấn chưa sử dụng.
 • Lõi Quy Phục Đấu Trường giờ sẽ chỉ áp dụng lên các tướng Siêu Quẩy.
 • Lõi Hào Nhoáng sẽ áp dụng hiệu ứng lên cả các tướng mang Găng Đạo Tặc.
 • Sửa lỗi trong chế độ Cặp Đôi Hoàn Hảo khi có một số trường hợp các tướng Cuồng Nhiệt sẽ không nhận sát thương cho đến hết trận. 
Chat