Điều khoản sử dụng

Tác giả viết toàn bộ nội dung và tổng hợp thông tin từ các website nước ngoài và trong nước đáng tin cậy. Khi cần thiết, tác giả sẽ trích dẫn nguồn ở cuối bài viết.

Các bài viết của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web khác đã trải qua quá trình xem xét và thử nghiệm kỹ lưỡng để đảm bảo nội dung có chất lượng hàng đầu. Thật không may, những liên kết này có thể trở nên lỗi thời hoặc bị thay đổi bởi các nguồn của bên thứ ba ngoài tầm kiểm soát của tác giả. Nếu bạn gặp bất kỳ liên kết bị hỏng hoặc sai lệch nào, vui lòng thông báo cho chúng tôi để chúng tôi có thể thực hiện các điều chỉnh cần thiết và duy trì tính chính xác của nội dung của chúng tôi.

Chúng tôi lưu trữ nhiều thông tin khác nhau như loại trình duyệt, địa chỉ IP, hành vi tìm kiếm và duyệt web, cookie và chi tiết địa chỉ email của bạn. Hãy yên tâm rằng tất cả thông tin này được giữ bí mật và riêng tư. Chúng tôi không bao giờ chia sẻ nó với bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba nào.

Quyền sở hữu trí tuệ

Trang web này hoàn toàn do chúng tôi sở hữu và kiểm soát, điều đó có nghĩa là chúng tôi có toàn quyền đối với dịch vụ và nội dung được cung cấp tại đây.

Tham khảo Quy định Chia sẻ Bài viết và Bản quyền của Cà Tím.

Liên kết

Trang web này có thể có liên kết đến các trang web của bên thứ ba mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát. Do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung hoặc chính sách nào trên các trang web của bên thứ ba này. Ngoài ra, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào mà bạn có thể phải chịu khi sử dụng các trang web này. Chúng tôi khuyên bạn nên thận trọng và xem xét kỹ lưỡng các quy định chung và cụ thể của từng trang web bạn truy cập.

Tuyên bố không chịu trách nhiệm

Trong các tình huống được liệt kê bên dưới (bao gồm nhưng không giới hạn), chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, trừng phạt hoặc do hậu quả nào:

  • Nội dung có thể chứa lỗi hoặc không chính xác.
  • Trang web không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất cá nhân hoặc thiệt hại tài sản nào gây ra bởi các sự kiện hoặc trường hợp không lường trước được ngoài tầm kiểm soát của nó.
  • Bất kỳ việc sử dụng máy chủ hoặc thông tin cá nhân/tài chính mà không có sự cho phép trước đều bị nghiêm cấm.
  • Bất kỳ sự gián đoạn hoặc thất bại nào trong việc truyền tải đến/hoặc từ trang web của chúng tôi.
  • Bất kỳ lỗi, vi-rút, phần mềm gián điệp hoặc phần mềm tương tự nào cũng có thể được các bên thứ ba chuyển đến/hoặc từ trang web của chúng tôi.
  • Trang web không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu thông tin nào trong nội dung tin tức hoặc bất kỳ tác hại nào có thể xảy ra do bạn sử dụng nội dung của trang web. Giới hạn trách nhiệm sẽ được xác định theo pháp luật áp dụng cho từng trường hợp cụ thể.

Quyền chia sẻ nội dung

  • Bất kỳ ai có nhu cầu chia sẻ hoặc sử dụng bất kỳ bài viết nào từ trang web này, dù một phần hay toàn bộ, đều phải đảm bảo ghi rõ nguồn là Cà Tím.
  • Để sử dụng hoặc phân phối bất kỳ nội dung nào từ trang web này trên nền tảng thương mại, phải có sự chấp thuận trước từ tác giả trang web qua email.

Thay đổi điều khoản sử dụng

Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ sửa đổi nào đối với các điều khoản sử dụng của mình, chúng tôi sẽ công bố các điều khoản đã sửa đổi trên trang web này.

Chat